Гэрэгэ Медтек ХХК

“Гэрэгэ Медтек” компани нь 2020 онд буюу Ковид-19-ийн эхэн үед вирусийн тархалтыг зохицуулах чиглэлээр эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн ажлыг хялбарчлах, туслах зорилгоор цахим шийдэл боловсруулахаар ажлаа эхэлсэн.

Түүнээс хойш бид Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарт илэрсэн дутагдлыг дижитал аргаар шийдвэрлэх, хүн бүрт илүү үр ашигтай эрүүл мэндийн тогтолцоог бий болгохоор ажиллаж байна.

Алсын хараа

Эрүүлийг хамгаалах үйлсэд технологи шингээж хувь нэмрээ оруулах

Эрхэм зорилго

Нийгмийн хэрэгцээ сонирхолд нийцүүлэн технологид суурилсан дэвшилтэд санаагаар, хүн амын эрүүл байх нөхцөлийг бүрдүүлж, ард иргэдийн амьдралын чанарыг сайжруулах.

7,200,000+

Бүртгэгдсэн шинжилгээний тоо

1,200+

Нийт ПОС-ын тоо

3.1 сая+

Үйлчлүүлэгчийн тоо

90%

Монголын нийт хүн ам хэрэглэгчид

475+

Харилцагч эмнэлгүүдтэй

21

Аймагт бүрэн нэвтэрсэн

Бидний платформууд:

Тандалт

Халдварт өвчний бүртгэл, тандалтын цогц платформ

ЭрүүлМН

Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих платформ

Payment ЭрүүлМН

Эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээний төлбөр тооцооны шийдэл

Улсын хэмжээнд "ЭрүүлМН" ашиглагдаж байна