Гэрэгэ Системс ХХК

ШӨХТГ-д хандах хэрэглэгчдийн гомдол, саналыг Гэрэгэ киоскоор дамжуулах боломжтой боллоо.

February 1, 2021

ШӨХТГ-д хандах хэрэглэгчдийн гомдол, саналыг Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн нэг цонх, Нэгдсэн үйлчилгээний төвүүд, Авто тээврийн үндэсний төвүүд, Автобуудлууд болон 12 аймгийн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд байрших ГЭРЭГЭ КИОСК-оор хүлээн авдаг боллоо.

Гэрэгэ киоскны Бусад цэсний ШӨХТГ-ын логотой Санал, гомдол гаргах гэсэн товчин дарахад хэнээс, хаана, ямар утгатай гомдол байх тухай цонхнууд гарч ирнэ. Уг нүднүүдийг бөглөн “Илгээх” товч дарснаар ШӨХТГ-ын Мониторингийн системд гомдол автоматаар очиж, шийдэгдэх боломжтой.

Улаанбаатар хот болон 12 аймагт хамгийн хөл хөдөлгөөн ихтэй 64 цэгт 122 Гэрэгэ киоск байрлаж байгаа нь хэрэглэгч бүрд ойр, хүртээмжтэй үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм.