Гэрэгэ Системс ХХК
Гэрэгэ Системс ХХК

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАРТ ХАНДАХ ГОМДОЛ, САНАЛАА ГЭРЭГЭ КИОСКООР ДАМЖУУЛАН ХҮРГЭХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО.

February 1, 2021

ШӨХТГ-д хандах хэрэглэгчдийн гомдол, саналыг Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн нэг цонх, Нэгдсэн үйлчилгээний төвүүд, Авто тээврийн үндэсний төвүүд, Автобуудлууд болон 12 аймгийн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд байрших ГЭРЭГЭ КИОСК-оор хүлээн авдаг боллоо.

Гэрэгэ киоскны Бусад цэсний ШӨХТГ-ын логотой Санал, гомдол гаргах гэсэн товчин дарахад хэнээс, хаана, ямар утгатай гомдол байх тухай цонхнууд гарч ирнэ. Уг нүднүүдийг бөглөн “Илгээх” товч дарснаар ШӨХТГ-ын Мониторингийн системд гомдол автоматаар очиж, шийдэгдэх боломжтой.

Гэрэгэ киоск Улаанбаатар хот болон 12 аймагт хамгийн хөл хөдөлгөөн ихтэй 64 цэгт 122 киосктойгоор хэрэглэгч танд үйлчилгээг үзүүлж байна.