Гэрэгэ Системс ХХК
Гэрэгэ Системс ХХК

ГЭРЭГЭ КИОСК байршил

Улаанбаатар хотын бүх дүүрэг хороод, томоохон худалдааны цэгүүд болон Хөдөө орон нутгийн Хэнтий, Баян-өлгий, Өмнөгөвь, Дархан, Дорноговь аймгуудад нийт 73 цэгт 115 киоскоор сард дунджаар 100,000 хэрэглэгчид үйлчилж байна.

СОНГОЖ ХАРАХ
ХҮСНЭГТЭЭР