Гэрэгэ Киоск ХХК

Гэрэгэ Киоск ХХК нь 60 гаруй байгууллагын 600 орчим үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэн иргэд, олон нийтэд үйлчилгээ үзүүлж байна.

Тус компанийн киоск машин нь олон улсын стандартын дагуу хамгийн сүүлийн үеийн технологийг шийдлийг агуулж байгаагаараа онцлог юм.

С Киоск

7’500’000₮

Өндөр-100см, Өргөн-47см, Зузаан-6см, Жин-20кг

  • Олон үйлдэлт дэлгэц
  • Том заал, танхимд тохиромжтой
  • Иргэний үнэмлэхний QR код уншигч
  • Хурууны хээ уншигчтай

D Киоск

5’000’000₮

Өндөр-58см, Өргөн-42см, Зузаан-7см, Жин-12кг

  • Жижиг ба хөнгөн
  • Хананд байршуулдаг
  • Иргэний үнэмлэхний QR код уншигч
  • Хурууны хээ уншигчтай

160+

Киоскын байршил

3,3 сая+

Үйлчлүүлэгчийн тоо

200+

Киоскын тоо

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

Гэрэгэ Киоскоор дамжуулан иргэд төрийн болон хувийн хэвшлийн цахимаар хурдан, шуурхай авч байна. Сард дунджаар 200,000 гаруй иргэн киоскоор үйлчлүүлж байна.

Машины үйлчилгээ

Автомашины татвар, торгууль, жолоочийн даатгал, гаалийн машины лавлагаа зэрэг үйлчилгээг иргэд киоск машин ашиглан авах боломжтой.

Санхүүгийн үйлчилгээ

Гэрэгэ Киоск ашиглан банк санхүүтэй холбоотой зээл, лизингийн үйлчилгээнүүд болон даатгалын үйлчилгээг хялбар, хурдан, шуурхай авах боломжтой.

Утасны үйлчилгээ

Гэрэгэ Киокс ашиглан үүрэн телефоны дөрвөн оператораас (MobiCom, Unitel, G-Mobile, Skytel) нэгж авах, төлбөр төлөх зэрэг үйлчилгээг авахаас гадна Univision, Skymedia-гийн төлбөрөө төлөх боломжтой.

Эмнэлгийн үйлчилгээ

Иргэд Гэрэгэ Киоск ашиглан УНТЭ-д өгсөн шинжилгээнийхээ хариуг цахимаар хурдан, шуурхай авах боломжтой. Цаашид энэхүү үйлчилгээг ашиглах эмнэлгийн байгууллагуудын тоог нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна.

Бусад үйлчилгээ

Гэрэгэ Киоск ашиглан хандив өгөх, зогсоолын төлбөр төлөх, зар байршуулах зэрэг үйлчилгээнүүдийг хурдан шуурхай авах боломжтой. Мөн манай Киоск төхөөрөмж дээр үйлчилгээ нэмэх, хамтран ажиллах бүрэн боломжтой юм.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

Гэрэгэ Киоск-оор дамжуулан иргэд төрийн болон хувийн хэвшлийн 50 гаруй байгууллагуудын нийт 600 гаруй үйлчилгээг цахимаар хурдан, шуурхай, хялбар авч байна. Сард дунджаар 200,000 гаруй иргэн киоскоор үйлчилгээ авч байна.

Утасны үйлчилгээ

Гэрэгэ Киокс ашиглан үүрэн телефоны дөрвөн операторын (MobiCom, Unitel, G-Mobile, Skytel) нэгж авах, төлбөр төлөхөөс гадна Univision, Skymedia-гийн интернэтийн төлбөрөө төлөх боломжтой.

Машины үйлчилгээ

Гэрэгэ Киоск ашиглан иргэд автомашинтай холбоотой үйлчилгээнүүдийг цахимаар авч байна. Тухайлбал, автомашины татвар, торгууль, жолоочийн даатгал, гаалийн машины лавлагаа бүтэн болон хэсэгчилсэн оношилгоо зэрэг 12 үйлчилгээ багтаж байна.

Эмнэлгийн үйлчилгээ

Гэрэгэ Киоск ашиглан иргэд УНТЭ-ийн шинжилгээний хариугаа цахимаар хурдан, шуурхай авч цагаа хэмнэх боломжтой болсон. Цаашид энэхүү үйлчилгээг ашиглах эмнэлгийн байгууллагуудын тоог нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна.

Санхүүгийн үйлчилгээ

Гэрэгэ Киоск ашиглан банк санхүүтэй холбоотой зээл, лизингийн үйлчилгээнүүд болон даатгалын үйлчилгээг хялбар, хурдан, шуурхай авах боломжтой.

Бусад үйлчилгээ

Гэрэгэ Киоск ашиглан хандив өгөх, зогсоолын төлбөр төлөх, зар байршуулах зэрэг үйлчилгээнүүд шуурхай авах боломжтой. Энэ цэс дээр үйлчилгээ нэмэх, хамтран ажиллах бүрэн боломжтой байдаг.

БИЗНЕС КИОСК

Бизнесийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг хөнгөвчилж, зах зээлд үзүүлэх үйлчилгээг хялбаршуулах зорилгоор манай компани нь 2018 оноос хойш Гэрэгэ Бизнес Киоск төхөөрөмжийг зах зээлд нийлүүлж байна.

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ КИОСК

Төрийн байгууллагуудын үйлчилгээг хялбаршуулж, иргэдэд түргэн шуурхай чирэгдэлгүй үзүүлэх зорилгоор төрийн үйлчилгээний киоск машиныг технологийн дэвшилтэт шийдэл ашиглан хөгжүүлж байна.

Төрийн үйлчилгээ

Машины үйлчилгээ

Санхүүгийн үйлчилгээ

Утасны үйлчилгээ

Эмнэлгийн үйлчилгээ

Бусад үйлчилгээ

Захиалга авах форм

Посийн талаар мэдээлэл авах

Түгээмэл асуулт